روانشناسی شعارها و نوشته های روی لباس

شعارها و نوشته های روی لباس
روانشناسی نوشته های روی لباسها را باید بر اساس زبان، رنگ و اندازه مورد بررسی قرار داد.
حتما متوجه شده اید که امروز تمایل به پوشیدن لباسهایی که بر روی آن نوشته وجود دارد بسیار بیشتر شده است. در گذشته نه چندان دور 2 نوع نوشته بر روی لباسها مشاهده می شد که اکثرا به شکل برچسب بر روی لباسها و در فونت ریز و کوچک وجود داشتند. این نوشته ها مارک و برند لباس و سایز آن را مشخص می کردند و یا برای لباسهای کار برچسب نام و سمت شخص بر روی آن درج می شد.
به مرور این نوشته های بزرگتر از جانب طراحان مد بر روی لباسها ظاهر شدند. این نوشته ها نیز به شکل غالب مربوط به مارک و برند تولیدی لباس بود . جنبه خودنمایی و تبلیغ در آن مشهود بود. با پیشرفت صنعت چاپ بر روی پارچه و دسترسی مردمان بیشتری به این تکنولوژی ، شاهد ظهور شعارها و نمادهای بیشتری بر روی لباسها بودیم. در این مرحله اکثرا نقل قول از افراد مشهور و شعار های ورزشی و و سیاسی بیشترین سهم را داشتند.
در مجموع امروزه نوشته های روی لباسها بیشتر از جنس دیالوگ ها و سلف دیالوگ ها ، نوشته های طنز ، شعارهای سیاسی و شعارهای ورزشی و اشعار می شوند و در پاره ای از مواقع نیز شعارهای تجاری.
در جوامع غربی 90% مصرف کنندگان هنگام خرید و تهیه این لباسها به مضمون آن توجه می کنند و کمتر از 10 درصد بدون در نظر گرفتن مضمون اقدام به پوشیدن آن می کنند.
بیشتر مصرف کنندگان غربی لباسهایی با شعارها و نوشته هایی را بر تن می کنند که نشان دهنده تمایلات ، آرزوها و خواسته های خودشان است. مثلا یک نفر که در یکی از روستاهای بریتانیا زندگی می کند تی شرتی با مضمون I LOVE  LONDON می پوشد. به این دلیل که آرزو دارد تا در لندن زندگی کند. و اقامت در لندن برای او یک هدف است که دوست دارد تفکر به آن را تا زمان رسیدن به این آرزو در ذهن خود زنده نگهدارد. یا شخصی که در زندگی با مشکلات فراوانی روبرو شده است تی شرتی با مضمون go stranger می پوشد تا به خودش روحیه دهد و با روحیه ای قوی با مشکلات روبرو شود.
در مورد سایز و اندازه نوشته مهم ترین نکته میزان احساس نیاز شخص بسیار موثر است. مثلا هرچه سایز فونت نوشته بزرگتر باشد نشان از اهمیت بیشتر شخصی به آن موضوع دارد.
در ادامه برخی از انواع نوشته ها و مفهوم آن را باهم مرور می کنیم.
نوشته ها به زبان ژاپنی یا چینی:
   نشان دهنده خشم ومرموز بودن
نوشته های شاعرانه:
    تمایل به دوستی و معاشرت و گفتگو
نوشته های بزرگ با رنگهای قرمز و سیاه:
    نشان دهنده خشم و غرور
نوشته های بزرگ با رنگهای سبز، سفید و آبی:
     نشان دهنده تمایل به دیده شدن و شنیده شدن